Roszczenia o odszkodowanie powypadkowe

0
833

Roszczenia o odszkodowanie powypadkowe Aby otrzymać roszczenia o odszkodowanie powypadkowe w Wielkiej Brytanii, należy natychmiast skontaktować się ze swoim prawnikiem po wypadku. Do rodzajów wypadków, w które możesz wziąć udział, należą wypadki drogowe, wypadki drogowe i biegowe, wypadki przy pracy, wypadki przy pracy rekreacyjnej oraz podczas wakacji za granicą. Urazy mogą obejmować rany szarpane, złamania i bóle kręgosłupa.
Możesz uzyskać odszkodowanie za wypadek, jeśli uczestniczysz w wypadku drogowym jako kierowca, pasażer, rowerzysta lub pieszy. Firma ubezpieczeniowa drugiej strony dokonuje płatności, w sprawach typu „hit and run” oraz w innych, w których nie ma ochrony ubezpieczeniowej.
Pracodawcy mają prawny obowiązek ochrony pracowników przed wypadkami w miejscu pracy. Pracodawcy otrzymują także ochronę ubezpieczeniową od wypadków w miejscu pracy. Twój pracodawca może być odpowiedzialny za roszczenia w przypadku, gdy inny pracownik spowoduje wypadek, który doprowadzi do obrażeń. Pracodawcy przestrzegają również surowych zasad i przepisów, aby uniknąć wypadków przy pracy.
Jeśli doznałeś obrażeń w pracy, natychmiast zgłoś raport w książce wypadków. Raport powinien być uczciwy i dokładny oraz powinien zawierać twój podpis. Powinieneś zgłosić obrażenia do Health and Safety Executive i natychmiast skontaktować się z prawnikiem w celu zbadania wypadku.
Podczas wypadków możesz również doznać obrażeń w wypadkach. Jeśli możesz udowodnić, że wypadek został spowodowany przez zaniedbanie kogoś innego lub z powodu użycia wadliwego sprzętu, możesz złożyć roszczenie. Nie możesz jednak wnosić żadnych roszczeń, jeśli odniesiesz obrażenia w wyniku własnych działań. Możesz nawet złożyć wniosek, jeśli odniesiesz obrażenia podczas życia za granicą.
Prawnicy zaangażowani w roszczenia odszkodowawcze muszą należeć do Association of Personal Injury Lawyers (APIL) lub Law Society Personal Injury Panel. Powinny być ekspertami w zakresie prawa dotyczącego obrażeń ciała i powinny umieć opisywać zdarzenia prostym językiem.
Możesz złożyć roszczenie, jeśli ktoś inny zawinił i może zapłacić odszkodowanie. Aby mieć takie roszczenie, musisz mieć ukończone 18 lat. Wypadek powinien nastąpić w ciągu ostatnich trzech lat. Możesz również złożyć wniosek, jeśli doznałeś obrażeń i czasowo musiałeś utracić swoje zarobki. Jeśli jednak doznałeś obrażeń w wyniku własnych działań, możesz nie otrzymać odszkodowania.
Kwota dostępnego odszkodowania zależy również od zakresu obrażeń i utraty dochodu. Jeśli Twoje roszczenie zostanie zaakceptowane, otrzymasz pełną kwotę odszkodowania

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę.