Unieważnienie kredytu – na czym polega?

0
93

Unieważnienie umowy kredytu frankowego to jedno z rozwiązań problemu frankowego, które pozwala na odzyskanie przez kredytobiorcę pełnej zdolności kredytowej. W niniejszym artykule omawiamy zagadnienie unieważnienia kredytu frankowego, które stanowi skuteczne rozwiązanie problemu frankowego dla kredytobiorców.

Czym jest unieważnienie umowy kredytowej?

Unieważnienie umowy kredytowej to decyzja banku, która ma na celu rozwiązanie problemu frankowego. Oznacza to, że wszystkie raty wpłacone przez kredytobiorcę zostaną mu zwrócone. Z kolei kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty kredytu udzielonego przez bank.

Unieważnienie dotyczy zarówno kredytów denominowanych, czyli wypłaconych w złotówkach, ale w umowie wyrażonych we frankach szwajcarskich, jak i indeksowanych, czyli udzielonych i wypłaconych w złotówkach, ale waloryzowanych w walucie franka szwajcarskiego.

Jakie są zalety unieważnienia umowy kredytowej?

Jest to rozstrzygnięcie korzystne dla kredytobiorcy, ponieważ w wyniku unieważnienia umowy nie ma konieczności płacenia rat odsetkowych, opłat okołokredytowych i prowizji, a dodatkowo zyskuje on wysokie kwoty z tytułu odsetek ustawowych za opóźnienie. Unieważnienie umowy kredytu frankowego oznacza, że zobowiązania kredytobiorcy wobec banku ulegają wygaśnięciu, a kredytobiorca pozostaje właścicielem nieruchomości wolnej od obciążeń.

Czy unieważnienie kredytu to jest to samo co odrankowienie?

Unieważnienie kredytu frankowego oraz odfrankowienie to dwie różne drogi, które mogą zostać wybrane w celu wyjścia z problematycznej sytuacji spowodowanej wysokimi kosztami kredytu. Unieważnienie kredytu oznacza całkowite anulowanie umowy oraz zwrot wszystkich dotychczasowych wpłat dokonanych przez kredytobiorcę. Kredytobiorca otrzymuje w takim przypadku zwrot połowy wpłaconych do tej pory odsetek oraz innych kosztów.

Odfrankowienie to działanie skutkuje przekształceniem waluty kredytu z franka szwajcarskiego na złotówkę, przy zachowaniu “frankowego” oprocentowania. Przeliczenie odbywa się po kursie średnim NBP z dnia podpisania umowy kredytu. Kredytobiorca otrzymuje nadpłaty wygenerowane wskutek takiego przeliczenia kredytu.

Warto pamiętać, że unieważnienie kredytu frankowego oraz odfrankowienie to dwa rozłączne zagadnienia, a wybór należy do kredytobiorcy. Unieważnienie oznacza całkowite anulowanie umowy, natomiast odfrankowienie przekształca walutę kredytu, nie naruszając jednak istniejącej wcześniej umowy kredytowej.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę.